Aescripts Plexus 3.0.1 点线面插件 | 精卫影视后期特效 Aescripts Plexus 3.0.1 点线面插件 | 上海象合文化传播有限公司

Aescripts Plexus 3.0.1 点线面插件

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plexus

【插件简介】

著名点线面插件Aescripts Plexus更新至3.0版本,新增多项功能,比如全新UI和软件架构、运动模糊、声音效果器、循环噪波等等,又是一次强有力的大版本更新~点击了解详情

down

转载请注明来源:上海象合文化传播有限公司-【荐】上海MG动画制作公司 象合文化

发表评论

电子邮件地址不会被公开。无觅相关文章插件,快速提升流量